Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

liluick
17:16

December 27 2017

liluick
14:10
0280 68ab 500

July 03 2017

21:21
3220 1202 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasowaaa sowaaa
liluick
21:20
6858 158e
Reposted fromcalifornia-love california-love viasillene sillene

March 07 2015

liluick
13:24

February 27 2015

liluick
09:55
1650 0c35
Reposted fromoutline outline viaelentarie elentarie

February 23 2015

13:11
6512 23db
Reposted fromdrozdzi drozdzi viavogel vogel

January 16 2015

liluick
11:06
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamagat magat
liluick
08:55
2756 96bc
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaemmalead emmalead

January 12 2015

liluick
15:11
4193 1dcb 500
Reposted fromkrzysk krzysk viascorpix scorpix

January 07 2015

liluick
14:24

January 06 2015

liluick
18:36

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek
liluick
14:45
2492 d9da 500
Reposted fromplumose plumose viakundel kundel
liluick
14:34
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza viaelentarie elentarie
14:29
9487 7395 500
Reposted fromno-rest-for-destka no-rest-for-destka viaida ida

December 11 2014

liluick
12:01

native English speakers are so cute when they speak about how tricky English may be and they get excited over the tiniest things like “read and lead omg you’re so screwed if English isn’t your first language”

I mean

have you seen conjugation of “to wash” in Polish?

I ensure you that we, non-native English speakers, know each and every trap of English

Reposted fromsowa sowa viahadyna hadyna

October 18 2014

liluick
20:53
7879 4028
Reposted fromDeMonstra DeMonstra vialifeless lifeless
liluick
16:44
Reposted fromweightless weightless viatelesfora telesfora
liluick
16:42
2520 babb
Reposted fromzatora zatora viaplaygroundlove playgroundlove
liluick
16:36
4584 d5f4
Reposted fromkaiee kaiee viasober sober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl